Melkmachine analyzer PT-VIMelkmachine analyzer PT-VI

Melkmachine Analyzer PT-VI

ATV Agri Products brengt al sinds begin jaren 80 meetinstrumenten (PT-IV en PT-V) voor het doormeten van melkstallen op de markt. Sindsdien is er in de praktijk door verschillende partijen onder alle omstandigheden mee gewerkt. Door terugkoppeling van deze veldervaringen zijn wij erin geslaagd functionele verbeteringen aan te brengen in de nieuwe PT-VI.

PT-VI wordt standaard geleverd met:
• Geheugen 8GB (meer dan 5000 metingen kunnen worden opgeslagen)
• Capacitive 7 Inch Touchscreen
• USB oplader 100-230V/50 – 60Hz // 5V – 2.1A
• USB auto-oplader 12V // 5V – 2.1A
• USB-A // USB-B kabel – 2m
• Zakje met 20 filters
• Report Generator 6.0 (Windows PC / iOS Mac)
• 4 Standaard Meet Apps

SKU: 4.83.00.60000

 

Beschrijving

De ATV Agri Products PT-VI Melkmachine Analyzer valt op door zijn multifunctionaliteit en flexibiliteit. Niet langer zijn verschillende meetinstrumenten benodigd voor het doormeten van een melkstal. De PT-VI combineert een vacuum gauge, pulsatortester en airflow meter in één instrument. De PT-VI werkt zeer nauwkeurig en verricht onderhoudsmetingen volgens de normen van ISO en NMC. Voor trouble shooting maakt de PT-VI probleemloos gebruik van dynamische meetmethodes.

Samenstelling

De PT-VI is een handig, menugestuurd meetinstrument met hoofdzakelijk iconen en Apps dat meetresultaten on-line of vanuit het geheugen weergeeft op een 7 Inch Capacitive Touschreen.

Analyses kunnen daardoor snel worden uitgevoerd. De PT-VI beschikt standaard over twee ingebouwde vacuümsensoren. Optioneel kan hij worden uitgevoerd met twee externe sensoren, waardoor bijvoorbeeld vier vacuümsignalen gelijktijdig kunnen worden geanalyseerd. Ideaal voor trouble shooting, bijvoorbeeld bij metingen tijdens het melken, waarbij in de volle melkstroom vergelijkende metingen moeten worden uitgevoerd. Tevens biedt de PT-VI de optie om meerdere externe sensoren zoals temperatuur of toerental aan te sluiten. Een andere optie is de Airflow meter. Deze kan op de PT-VI worden aangesloten voor het verrichten van luchtdoorstromings-metingen. De Airflow meter wordt bediend via een daarvoor bestemde App op de PT-VI.

Een meetinstrument van deze tijd

De verschillende applicaties gebruikt voor het doormeten van melkstallen zijn ondergebracht op een multifunctioneel platform. Zo vindt de bediening plaats via een 7 Inch touschcreen. De verschillende metingen worden aangeroepen middels Apps. Metingen worden  per boerderij opgeslagen en weergegeven, uitgeprint of per binaire- of XML-file naar een Laptop, PC of Mac overgebracht. Elke meting wordt voorzien van de naam van de boerderij en de tester. Tevens kan aan elke meting een identificatie label worden toegevoegd waarmee de exacte meetlocatie – bijvoorbeeld de stand – wordt vastgelegd. Tevens kan aan elke meeting een tekstblok worden toegevoegd welke gedetailleerde informatie over de meting kan bevatten.

Eén van de belangrijkste verbeteringen van de PT-VI is zijn flexibiliteit. Vanaf nu is iedere denkbare meetprocedure onder te brengen in Apps. De geheugencapaciteit van de PT-VI is eveneens sterk uitgebreid. Met de 8Gb geheugenopslag kunnen ontelbare metingen worden opgeslagen om in een later stadium te worden overgebracht op een laptop, PC, Mac of tablets. Middels de universele USB-B poort kunnen meetfiles eenvoudig worden gekopieerd naar bijvoorbeeld een externe hard-schijf of USB-stick.

Een onderdeel in het onderhouds- en optimalisatieproces is het doornemen van de pulsatiecurve met de veehouder. Dit kan direct vanuit het scherm, echter het kunnen aanbieden van een papierstrook met een grafische weergave van de curve is in deze tijd nog steeds gewenst. Bij de PT-VI is een kleine mobile printer leverbaar, voorzien van oplaadbare batterijen, die direct op de Melkmachine Analyzer kan worden aangesloten. Metingen kunnen on-line of vanuit het geheugen in de stal worden uitgeprint.

Uniek meetprotocol

In de praktijk blijkt de ISO/NMC-standaard voor het verrichten van metingen niet uniform te worden nageleefd. Ook blijken meetpunten vaak niet aanwezig te zijn. Om deze variatie per land/gebruiker te ondervangen, beschikt de PT-VI over de “Protocol Metingen App”. Niet langer is de onderhoudsmonteur gebonden aan vaste meet-protocollen. Naast de standaard ISO en NMC protocollen, kan op wens van de onderhoudsmonteur, fabrikant of instelling specifieke meet-protocollen worden  uitgevoerd. Deze unieke meet-protocollen kunnen middels MS-Excel worden samengesteld en daarna eenvoudig in de PT-VI worden ondergebracht.

Deze meet-protocollen kunnen willekeurig worden samengesteld, standaard meet-Apps worden aangeroepen en aangevuld met de meeste gangbare MS-Excel functies. Het unieke is dat deze protocollen buiten de PT-VI in MS-Excel worden samengesteld en daarna inclusief een icoon op simpele wijze naar de Melkmachine Analyzer worden overgebracht. Het is dat er weliswaar disciplinair wordt aangegeven dat metingen er volgens ISO/NMC moeten worden uitgevoerd, echter het meetprotocol kan derhalve op de persoonlijk meetwijze worden aangepast. Met deze meetprotocol App brengen we de flexibiliteit van MS-Excel naar de PT-VI.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem contact met ons op via info@atv-agri.com of via ons contactformulier.